Czy wszystko smakuje?, Ziniarnia: Archiwum, Ziniarnia: Warchlaki

Scenariusz: Rysunki: Falauke