Regulamin Nagród Orient Men

Nagród Orient Men

Regulamin Nagród Orient Men

  1. Nagrody Orient Men są nagrodami polskiego środowiska komiksowego, ufundowanymi przez Polskie Stowarzyszenie Komiksowe.
  2. Prawo do udziału w wyłanianiu zwycięzców nagród w danym roku mają członkowie Polskiej Akademii Sztuki Komiksu.
  3. Procedura przyznawania nagród jest dwustopniowa:
  4. Nominacje tytułów przez członków PASK.
  5. Głosowanie przez członków PASK na wybrany tytuł spośród nominowanych.
  6. Nagrody przyznaje się za rok miniony w następujących kategoriach: komiks zagraniczny wydany w Polsce, polski komiks, polski komiks dla dzieci, scenarzysta, rysownik, debiut. Fundatorowi przysługuje prawo zmiany kategorii.
  7. Fundator ma możliwość przyznania nagrody specjalnej, za zasługi dla polskiego komiksu.