Regulamin Zinów PFSK

Nagrody na Najlepszy Zin PFSK

1. Nagroda na Najlepszy Zin PFSK jest nagrodą przyznawaną przez ogół czytelników, ufundowaną przez Fundację Instytut Kultury Popularnej oraz Bibliotekę Uniwersytecką w Poznaniu.

2. Nominowane są wszystkie ziny wydane z okazji Poznańskiego Festiwalu Sztuki Komiksowej w roku minionym.

3. Prawo do udziału w głosowaniu mają wszyscy czytelnicy. Obowiązuje zasada trzech głosów oddanych z każdego urządzenia elektronicznego (oznaczonego oryginalnym numerem IP).

4. Głosowanie odbywa się w terminie wyznaczonym przez fundatorów Nagrody, a ogłoszenie wyników odbywa się podczas Poznańskiego Festiwalu Sztuki Komiksowej.