Regulamin

Nagród Złote Kurczaki

Regulamin Nagród Złote Kurczaki 8

1. Nagrody Złotych Kurczaków są nagrodami polskiego niezależnego środowiska komiksowego, ufundowanymi przez ludzi, wydawnictwa i dobre duszki.

2. Prawo do udziału w wyłanianiu zwycięzców nagród w danym roku mają członkowie Polskiej Akademii Sztuki Komiksu oraz członkowie Akademii Złotych Kurczaków.

3. Procedura przyznawania nagród jest dwustopniowa:

a. Nominacje tytułów przez członków PASK i AZK.

b. Głosowanie przez członków JURY ZK na wybrany tytuł spośród nominowanych.

4. Nagrody przyznaje się za rok miniony w następujących kategoriach: Rysownik, scenarzysta, okładka, zin, komiks i debiut.